Рекомендації: як працювати безпечно

Кількість нещасних випадків на виробництві все ще занадто велика.

На жаль досі жодне суспільство в світі остаточно не вирішило проблему виробничого травматизму.

Смертність від нещасних випадків посідає третє місце після серцево-судинних та онкологічних захворювань.

Роботодавці зобов’язані бути поінформовані про сучасні досягнення науки та техніки стосовно облаштування робочих місць з урахуванням наявних на їх підприємствах небезпек, а також відповідно інформувати працівників, щоб мати можливість забезпечити кращий рівень безпеки праці.

З метою профілактики виробничого травматизму та зменшення кількості випадків травмування працівників під час виконання робіт Держпраці збирає та надає рекомендації з найактуальніших питань, з якими звертаються роботодавці та працівники у сфері безпеки праці.

Для зручності в користуванні наші рекомендації розподілені на три розділи: загальний, рекомендації з урахуванням небезпек, які несе війна для працівників та роботодавців, та рекомендації щодо застосовування Чек-листів для безпечної організації та виконання найпоширеніших видів робіт.

Розділ 1.

У загальному розділі розміщено методичні рекомендації як безпечно і ефективно організовувати і виконувати найпоширеніші роботи підвищеної небезпеки.

В рекомендаціях простою і зрозумілою мовою викладені основні вимоги безпеки та запропоновані алгоритми виконання робіт.

 • Методичні рекомендації щодо запобігання нещасним випадкам у будівельній галузі;
 • Методичні рекомендації щодо безпечного виконання робіт у замкнутому просторі;
 • Методичні рекомендації щодо безпечної експлуатації кисневих балонів та систем трубопроводів з киснем.
 • Рекомендації «Безпека та здоров’я у фермерському господарстві».
 • Методичні рекомендації щодо безпечної експлуатації блочно-модульних та транспортабельних котельних установок.
 • Рекомендації щодо безпечної експлуатації пересувних та стаціонарних генераторів електричної енергії.
 • Рекомендації щодо безпеки праці під час виконання робіт з обрізання дерев.
 • Розділ 2.

  В умовах військової агресії російської федерації проти нашої країни роботодавці та працівники продовжують свою діяльність на трудовому фронті.

  До усіх наявних небезпек окупант додав нові – бойові дії та наслідки від них.

  Усвідомлюючи критичну необхідність держави у якнайшвидшому відновленні виробничого потенціалу промислових підприємств, збереженні робочих місць, сплаті податків, внесків і інших обов’язкових платежів та необхідність реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, запропоновано простий і дієвий алгоритм для допуску працівників до самостійної роботи.

  З метою уникнення чи мінімізації наслідків від нових небезпек, Держпраці пропонує роботодавцям та працівникам враховувати наші матеріали під час своєї діяльності.

 • Рекомендації роботодавцям та працівникам про дії, у разі виявлення підозрілих предметів або під час обстрілів;
 • Рекомендації для роботодавців, працівники яких під час виконання своїх обов’язків пересуваються територією, на якій можуть бути вибухонебезпечні предмети (міни, боєприпаси тощо);
 • Рекомендації для роботодавців щодо організації виконання робіт підвищеної небезпеки під час воєнних (бойових) дій;
 • Рекомендації для роботодавців щодо безпеки та здоров’я на роботі працівників під час експлуатації вантажопідіймального устаткування в умовах воєнних (бойових) дій;
 • Рекомендації для роботодавців щодо безпеки та здоров’я на роботі працівників сільського господарства в умовах воєнних (бойових) дій;
 • Рекомендації для роботодавців щодо забезпечення належних та безпечних умов праці на робочих місцях суб’єктів господарювання, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які функціонують та надають соціальні послуги в умовах воєнних (бойових) дій;
 • Навчання з охорони праці та допуск до самостійної роботи – зрозумілий алгоритм дій;
 • Пам’ятка роботодавцю: як створити електронний документообіг в системі управління охороною праці.
 • Експлуатації ліфтів у багатоповерхових будівлях в умовах воєнних (бойових) дій
 • Рекомендації щодо безпечного використання індивідуальної газобалонної установки.
 • Розділ 3.

  Держпраці рекомендує застосовувати Чек-лист, як додатковий корисний інструмент для безпечної організації та виконання найпоширеніших видів робіт.

  Чек-лист – це контрольний список завдань, які необхідно у потрібній послідовності виконати або перевірити, складений у вигляді максимально простих, точних і лаконічних, але повних дій.

  Застосування Чек-листів дозволяє контролювати виконання усіх передбачених заходів безпеки та мінімізувати вплив професійних ризиків на працівників під час виконання робіт.

  Також Чек-лист допомагає: оцінити обсяг виконаної роботи та побачити що саме ще залишилося зробити; заощадити та упорядкувати робочий час; скоротити можливість появи помилок; розвиненню професійних компетентностей.

 • Вогневі роботи (Електро-і газозварювання, різання металу)
 • Газонебезпечні роботи
 • Проведення робіт з демонтажу
 • Виконання робіт у замкнутому просторі (ємності, бункери, цистерни, траншеї, колодязі, труби тощо)
 • Механізми, що рухаються та обертаються
 • Механізована обробка металів та деревини
 • Оформлення та використання нарядів-допусків
 • Передавальні візки
 • Переміщення вантажів
 • Посудини, що працюють під тиском
 • Роботи в електроустановках (Щити управління, розподільні пристрої, підстанції тощо)
 • Роботи на висоті
 • Роботи із застосуванням ручного інструменту
 • Сходи маршові, майданчики та огорожі до них
 • Балони
 • Будівлі та споруди
 • Вантажопідіймальні механізми
 • Як запобігти перегріванню на роботі?
 • Як можна запобігти гепатиту А на робочому місці?